Na stronie serwisu pojawił się nowy wniosek o wydanie kodu authinfo zawierający spis niezbędnych załączników potwierdzających umocowanie do zarządzania domeną. Poprzednia wersja wniosku będzie honorowana do dnia 1.01.2017 roku.