Regulamin oraz zasady rejestracji i utrzymania domen internetowych

§1 Postanowienia ogólne
 1. Zgłoszenie domeny do rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy i z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zasad utrzymania domen bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej adinet.pl czy w inny udokumentowany sposób.
 2. Abonent rejestrujący domenę za pośrednictwem strony internetowej adinet.pl udziela zgodę do reprezentowania go przed Rejestratorem domen Consulting Service – Robert Siebielski z siedzibą ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-102-01-08. Zakres umowy obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi jego danych osobowych.
  – Rejestrację domen polskich prowadzi NASK na zasadach określonych w regulaminie NASK.
  – Rejestrację domen globalnych prowadzi Directi Internet Solutions Pvt. Ltd na zasadach określonych przez ICANN
  – Rejestrację domen europejskich prowadzi EURid na zasadach określonych przez warunki rejestracji nazw domen .eu oraz polityki rejestracji domen .eu
 3. Domeny aktywowane są w ciągu 48 godzin w dni robocze AdiNet od zaksięgowania wpłaty na koncie AdiNet. AdiNet nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z księgowania operacji na kontach bankowych które powstały z winy banku lub poczty polskiej.
 4. AdiNet ma prawo odmowy rejestracji domeny gdy zachodzi podejrzenie:
  – podania nieprawidłowych danych przez Abonenta
  – należnej wpłaty dokonanej przez Abonenta zaksięgowanej na rachunku bankowym AdiNet po terminie płatności określonym w fakturze pro-forma
  – gdy domena została zarejestrowana wcześniej.
 5. Okres rejestracji domeny liczony jest od daty jej zarejestrowania. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok kalendarzowy
 6. Złożenie zamówienia na rejestrację domeny nie gwarantuje Abonentowi prawa do jej pierwszeństwa rejestracji gdyż rejestrowane są na zasadzie „kto piwerszy ten lepszy” oraz po zaksięgowaniu należnej opłaty na rachunku bankowym AdiNet.
 7. AdiNet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazania wyszukiwarki domen związane z chwilowym nieprawidłowym działaniem systemów rejestracji domen NASK oraz Directi Internet Solutions Pvt. Ltd
 8. Po zarejestrowaniu domeny wniesiona wpłata nie jest zwracana.
 9. Domeny rejestrowane są wyłącznie na dane Abonenta i wyłącznie Abonent domeny ma pełne prawa do dysponowania domeną.
 10. Kod authinfo przeznaczony do zmiany Rejestratora udostępniany jest Abonamentowi domeny w ciągu 72h w dni robocze po wyraźnej prośbie otrzymanej od Abonenta domeny.
 11. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny krajowej w publicznych bazach WHOIS:
  – Dane Abonenta prywatnego nie są publikowane
  – Dane Abonenta firmowego oraz instytucji są publikowane
 12. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny globalnej w publicznych bazach WHOIS:
  – Dane Abonenta prywatnego, firmowego oraz instytucji są publikowane.
  Na wyraźne życzenie Abonenta domeny istnieje możliwość ukrycia pełnych danych Abonenta.
 13. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny europejskiej w publicznych bazach WHOIS:
  – Dane Abonenta prywatnego, firmowego oraz instytucji są publikowane.
 14. AdiNet nie ponosi odpowiedzialności za:
  – zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych
  – utracone korzyści z powodu zablokowania lub usunięcia domeny
 15. AdiNet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazania wyszukiwarki domen związane z chwilowym nieprawidłowym działaniem systemów rejestracji domen NASK, Directi Internet Solutions Pvt. Ltd, EURid oraz innych nadrzędnych systemów rejestracji domen.

Regulamin NASK